• Ved første behandling optages journal. Via samtale og undersøgelse bliver der stillet en diagnose.

  • Under selve behandlingen ligger patienten på en briks, behageligt lejret.

  • Akupunkturnålene er sterile engangsnåle.

  • Under behandlingen kan der i forbindelse med indsætningen af nåle, som oftest mærkes en let svie – eventuelt en let varmefornemmelse. Men kun i det øjeblik hvor nålen indsættes.

  • Ved behandling af børn, kan der anvendes kugler, der via tryk opnår samme resultat, som ved brug af nåle.